vật tư cáp viễn thông cho công trình điện nhẹ

Cáp điều khiển Belden, Alantek, Hệ thống cáp sợi đồng

Phân phối cáp belden, cáp điều khiển Alantek - cáp tín hiệu 16AWG 1 pair, cáp tín hiệu 18AWG 1 pair, cáp tín hiệu 20AWG, cáp tín hiệu 22AWG 1 pair, cáp điều khiển RS485, belden RG6, belden RG11.
Cáp điều khiển Belden, Alantek

Cáp điều khiển Belden 24AWG 2PR RS485

Cáp điều khiển Belden 24AWG 2PR RS485
Belden audio/control 24AWG, 2 pair RS485 cable (305m/rl) (9842)

Cáp điều khiển Belden 22AWG 2PR

Cáp điều khiển Belden 22AWG 2PR
Cung cấp cáp điều khiên Belden 22AWG 2PR chính hãng giá tốt cho công trình. LH Mua cáp điều khiển Belden: 04.35510427

Cáp điều khiển Alantek 18AWG 1PR

Cáp điều khiển Alantek 18AWG 1PR
Cung cấp cáp điều khiên Alantek 18AWG 1PR chính hãng giá tốt cho công trình. LH Mua cáp điều khiển Alantek: 04.35510559

Cáp điều khiển Alantek 14AWG 1PR

Cáp điều khiển Alantek 14AWG 1PR
Cung cấp cáp điều khiên Alantek 14AWG 1PR chính hãng giá tốt cho công trình. LH Mua cáp điều khiển Alantek: 04.35510559
Thanh toán