vật tư cáp viễn thông cho công trình điện nhẹ

, Cáp sợi quang

Cáp quang Multimode 24 sợi (24core/24FO)

Cáp quang Multimode 24 sợi (24core/24FO)
Cáp quang Multimode 24 sợi dùng cho ứng dụng cả trong nhà lẫn ngoài trời, đi luồn, treo, và chôn trực tiếp

Cáp quang Multimode 12 sợi (12core/12FO)

Cáp quang Multimode 12 sợi (12core/12FO)
Cáp quang Multimode 12 sợi dùng cho ứng dụng cả trong nhà lẫn ngoài trời, đi luồn, treo, và chôn trực tiếp

Cáp quang Multimode 8 sợi (8core/8FO)

Cáp quang Multimode 8 sợi (8core/8FO)
Cáp quang Multimode 8 sợi dùng cho ứng dụng cả trong nhà lẫn ngoài trời, đi luồn, treo, và chôn trực tiếp

Cáp quang Multimode 4 sợi (4core/4FO)

Cáp quang Multimode 4 sợi (4core/4FO)
Cáp quang Multimode 4 sợi dùng cho ứng dụng cả trong nhà lẫn ngoài trời, đi luồn, treo, và chôn trực tiếp
Thanh toán