vật tư cáp viễn thông cho công trình điện nhẹ

Hệ thống cáp sợi quang, Cáp sợi quang

Hệ thống cáp sợi quang

Dây hàn quang Multimode LC

Dây hàn quang Multimode LC
Dây hàn quang để hàn nối vào tuyến cáp quang, dây hàn nối quang được bảo vệ và quản lý trong hộp đấu nối quang ODF.

Dây hàn quang Multimode SC

Dây hàn quang Multimode SC
Dây hàn quang để hàn nối vào tuyến cáp quang, dây hàn nối quang được bảo vệ và quản lý trong hộp đấu nối quang ODF.

Dây nhảy quang Multimode LC-SC

Dây nhảy quang Multimode LC-SC
Dây nhảy quang được sử dụng làm cầu nối giữa các liên kết mạng quang, kết nối giữa các ODF quang, tủ phối quang, các thiết bị truyền dẫn quang với nhau

Dây nhảy quang Singlemode SC-SC

Dây nhảy quang Singlemode SC-SC
Dây nhảy quang được sử dụng làm cầu nối giữa các liên kết mạng quang, kết nối giữa các ODF quang, tủ phối quang, các thiết bị truyền dẫn quang với nhau

Dây nhảy quang Multimode SC-SC

Dây nhảy quang Multimode SC-SC
Dây nhảy quang được sử dụng làm cầu nối giữa các liên kết mạng quang, kết nối giữa các ODF quang, tủ phối quang, các thiết bị truyền dẫn quang với nhau

Dây nhảy quang Multimode LC-LC

Dây nhảy quang Multimode LC-LC
Dây nhảy quang được sử dụng làm cầu nối giữa các liên kết mạng quang, kết nối giữa các ODF quang, tủ phối quang, các thiết bị truyền dẫn quang với nhau

Dây nhảy quang Singlemode LC-LC

Dây nhảy quang Singlemode LC-LC
Dây nhảy quang được sử dụng làm cầu nối giữa các liên kết mạng quang, kết nối giữa các ODF quang, tủ phối quang, các thiết bị truyền dẫn quang với nhau

Dây nhảy quang Singlemode LC-SC

Dây nhảy quang Singlemode LC-SC
Dây nhảy quang được sử dụng làm cầu nối giữa các liên kết mạng quang, kết nối giữa các ODF quang, tủ phối quang, các thiết bị truyền dẫn quang với nhau

Cáp quang Multimode 24 sợi (24core/24FO)

Cáp quang Multimode 24 sợi (24core/24FO)
Cáp quang Multimode 24 sợi dùng cho ứng dụng cả trong nhà lẫn ngoài trời, đi luồn, treo, và chôn trực tiếp

Cáp quang Multimode 12 sợi (12core/12FO)

Cáp quang Multimode 12 sợi (12core/12FO)
Cáp quang Multimode 12 sợi dùng cho ứng dụng cả trong nhà lẫn ngoài trời, đi luồn, treo, và chôn trực tiếp

Cáp quang Multimode 8 sợi (8core/8FO)

Cáp quang Multimode 8 sợi (8core/8FO)
Cáp quang Multimode 8 sợi dùng cho ứng dụng cả trong nhà lẫn ngoài trời, đi luồn, treo, và chôn trực tiếp

Cáp quang Multimode 4 sợi (4core/4FO)

Cáp quang Multimode 4 sợi (4core/4FO)
Cáp quang Multimode 4 sợi dùng cho ứng dụng cả trong nhà lẫn ngoài trời, đi luồn, treo, và chôn trực tiếp
Thanh toán