vật tư cáp viễn thông cho công trình điện nhẹ

, Cáp sợi quang

Dây hàn quang Multimode LC

Dây hàn quang Multimode LC
Dây hàn quang để hàn nối vào tuyến cáp quang, dây hàn nối quang được bảo vệ và quản lý trong hộp đấu nối quang ODF.

Dây hàn quang Multimode SC

Dây hàn quang Multimode SC
Dây hàn quang để hàn nối vào tuyến cáp quang, dây hàn nối quang được bảo vệ và quản lý trong hộp đấu nối quang ODF.
Thanh toán