vật tư cáp viễn thông cho công trình điện nhẹ

Bộ chuyển đổi, Vật tư thiết bị mạng

Bộ chuyển đổi điện thoại sang quang, bộ chuyển đổi video sang quang, bộ chuyển đổi quang điện, bộ chuyển đổi HDMI sang quang, Bộ chuyển đổi RS485, RS232 sang quang...
Bộ chuyển đổi

Bộ chuyển đổi quang điện SM 10/100M 1 sợi

Bộ chuyển đổi quang điện SM 10/100M 1 sợi
Bộ chuyển đổi quang điện Gnet 10/100M SM 1 sợi 20Km

Bộ chuyển đổi quang điện SM 10/100/1000M

Bộ chuyển đổi quang điện SM 10/100/1000M
Bộ chuyển đổi quang điện Gnet 10/100/1000M SM 2 Sợi 20Km

Bộ chuyển đổi quang điện SM 10/100M

Bộ chuyển đổi quang điện SM 10/100M
Bộ chuyển đổi quang điện Gnet 10/100M SM 2 sợi 20Km

Bộ chuyển đổi diện thoại sang quang

Bộ chuyển đổi diện thoại sang quang
Bộ chuyển đổi điện thoại sang quang Gnet 1, 2, 4, 6, 8 kênh
Thanh toán