vật tư cáp viễn thông cho công trình điện nhẹ

Tủ cáp, hộp cáp điện thoại MDF - IDF, Vật tư thiết bị mạng

Tủ cáp, hộp cáp điện thoại mdf - idf, capvienthong.com vật tư điện nhẹ cung cấp cáp mạng amp, dây nhảy quang, cáp điện thoại, dây điện thoại, tủ cáp, hộp cáp điện thoại mdf - idf
Tủ cáp, hộp cáp điện thoại MDF - IDF

Phiến đấu dây Krone 10 đôi

Phiến đấu dây Krone 10 đôi
Phiến đấu dây Krone dùng để dấu dây thuê bao, gắn trong tủ cáp, hộp cáp

Đế inox cài phiến

Đế inox cài phiến
Đế inox dùng để gắn phiến dùng trong hộp thoại MDF và IDF

Tủ đấu cáp KP200-ABS

Tủ đấu cáp KP200-ABS
Tủ đấu dây chuyên dùng để phân phối và bảo vệ các đường dây thuê bao bằng nhựa ABS

Hộp đấu dây HC

Hộp đấu dây HC
Hộp đấu dây chuyên dùng để phân phối và bảo vệ các đường dây thuê bao bằng nhựa ABS

Hộp đấu dây điện thoại

Hộp đấu dây điện thoại
Hộp đấu dây chuyên dùng để phân phối và bảo vệ các đường dây thuê bao bằng nhựa ABS

Hộp đấu dây HC2

Hộp đấu dây HC2
Hộp đấu dây chuyên dùng để phân phối và bảo vệ các đường dây thuê bao bằng nhựa ABS
Thanh toán