vật tư cáp viễn thông cho công trình điện nhẹ

Tủ điện phân phối MDB, DB, Vật tư thiết bị mạng

Tủ phân phối hay tủ DB đảm nhận chức năng phân phối điện cho các loại tủ bảng điện khác trong từng khu vực hoặc cung cấp điện trực tiếp cho tải, tủ thường lấy nguồn từ đầu ra của tủ phân phối chính. Chức năng bảo vệ của tủ phân phối được điều chỉnh nâng lên một cấp so với tủ phân phối chính để đảm bảo an toàn cho khu vục mà không gây ảnh hưởng đến các khu vực khác.
Tủ điện phân phối MDB, DB
Thanh toán