vật tư cáp viễn thông cho công trình điện nhẹ

Vật tư thi công mạng, Vật tư thi công mạng

Vật tư thi công mạng

Kìm mạng cat5 AMP

Kìm mạng cat5 AMP
700.000 VND
Kìm mạng chuyên để bấm hạt RJ45, RJ11

Kìm mạng cat6 AMP

Kìm mạng cat6 AMP
3.000.000 VND
Kìm mạng chuyên dùng để bấm hạt mạng ba mảnh

Tool nhấn mạng Dintek

Tool nhấn mạng Dintek
700.000 VND
Tool nhấn mạng chuyên dùng để nhấn dây mạng vào nhân mạng hay patch panel

Hạt mạng cat5e AMP chính hãng

Hạt mạng cat5e AMP chính hãng
530.000 VND
Hạt mạng AMP - đảm bảo cho sự kết nối giữa dây mạng và các thiết bị khác.
Thanh toán