vật tư cáp viễn thông cho công trình điện nhẹ

Belden 24AWG 2PR - thang may Belden 24AWG 2PR, thông tin, giá cả, mua bán lắp đặt Belden 24AWG 2PR

Cáp điều khiển Belden 24AWG 2PR RS485

Cáp điều khiển Belden 24AWG 2PR RS485
Call
Belden audio/control 24AWG, 2 pair RS485 cable (305m/rl) (9842)