vật tư cáp viễn thông cho công trình điện nhẹ

Bo chuyen doi - thang may Bo chuyen doi, thông tin, giá cả, mua bán lắp đặt Bo chuyen doi

Bộ chuyển đổi quang điện SM 10/100M 1 sợi

Bộ chuyển đổi quang điện SM 10/100M 1 sợi
Call
Bộ chuyển đổi quang điện Gnet 10/100M SM 1 sợi 20Km

Bộ chuyển đổi quang điện SM 10/100/1000M

Bộ chuyển đổi quang điện SM 10/100/1000M
Call
Bộ chuyển đổi quang điện Gnet 10/100/1000M SM 2 Sợi 20Km

Bộ chuyển đổi quang điện SM 10/100M

Bộ chuyển đổi quang điện SM 10/100M
Call
Bộ chuyển đổi quang điện Gnet 10/100M SM 2 sợi 20Km

Bộ chuyển đổi diện thoại sang quang

Bộ chuyển đổi diện thoại sang quang
Call
Bộ chuyển đổi điện thoại sang quang Gnet 1, 2, 4, 6, 8 kênh