vật tư cáp viễn thông cho công trình điện nhẹ

Cáp mạng cat5e - thang may Cáp mạng cat5e, thông tin, giá cả, mua bán lắp đặt Cáp mạng cat5e

Cáp mạng GAON Cat5e UTP:

Cáp mạng GAON Cat5e UTP:
1.750.000 VND
Cáp mạng Gaon cat5e UTP 4Pair được sản xuất tại Hàn Quốc, theo tiêu chuẩn quốc tế