vật tư cáp viễn thông cho công trình điện nhẹ

ODF - thang may ODF, thông tin, giá cả, mua bán lắp đặt ODF

ODF 24Fo đủ phụ kiện gắn tủ Rack

ODF 24Fo đủ phụ kiện gắn tủ Rack
Call
ODF 24Fo đủ phụ kiện gắn tủ Rack: Dung lượng tối đa 24 sợi cho các chuẩn SC, FC, ST, 48 sợi cho chuẩn LC

Dây hàn quang Multimode LC

Dây hàn quang Multimode LC
Call
Dây hàn quang để hàn nối vào tuyến cáp quang, dây hàn nối quang được bảo vệ và quản lý trong hộp đấu nối quang ODF.

Dây hàn quang Multimode SC

Dây hàn quang Multimode SC
Call
Dây hàn quang để hàn nối vào tuyến cáp quang, dây hàn nối quang được bảo vệ và quản lý trong hộp đấu nối quang ODF.

Dây nhảy quang Multimode LC-SC

Dây nhảy quang Multimode LC-SC
Call
Dây nhảy quang được sử dụng làm cầu nối giữa các liên kết mạng quang, kết nối giữa các ODF quang, tủ phối quang, các thiết bị truyền dẫn quang với nhau

Dây nhảy quang Singlemode SC-SC

Dây nhảy quang Singlemode SC-SC
Call
Dây nhảy quang được sử dụng làm cầu nối giữa các liên kết mạng quang, kết nối giữa các ODF quang, tủ phối quang, các thiết bị truyền dẫn quang với nhau

Dây nhảy quang Multimode SC-SC

Dây nhảy quang Multimode SC-SC
Call
Dây nhảy quang được sử dụng làm cầu nối giữa các liên kết mạng quang, kết nối giữa các ODF quang, tủ phối quang, các thiết bị truyền dẫn quang với nhau

Dây nhảy quang Multimode LC-LC

Dây nhảy quang Multimode LC-LC
Call
Dây nhảy quang được sử dụng làm cầu nối giữa các liên kết mạng quang, kết nối giữa các ODF quang, tủ phối quang, các thiết bị truyền dẫn quang với nhau

Dây nhảy quang Singlemode LC-LC

Dây nhảy quang Singlemode LC-LC
Call
Dây nhảy quang được sử dụng làm cầu nối giữa các liên kết mạng quang, kết nối giữa các ODF quang, tủ phối quang, các thiết bị truyền dẫn quang với nhau

Dây nhảy quang Singlemode LC-SC

Dây nhảy quang Singlemode LC-SC
Call
Dây nhảy quang được sử dụng làm cầu nối giữa các liên kết mạng quang, kết nối giữa các ODF quang, tủ phối quang, các thiết bị truyền dẫn quang với nhau