vật tư cáp viễn thông cho công trình điện nhẹ

ODF 24fo - thang may ODF 24fo, thông tin, giá cả, mua bán lắp đặt ODF 24fo

ODF 24Fo đủ phụ kiện gắn tủ Rack

ODF 24Fo đủ phụ kiện gắn tủ Rack
Call
ODF 24Fo đủ phụ kiện gắn tủ Rack: Dung lượng tối đa 24 sợi cho các chuẩn SC, FC, ST, 48 sợi cho chuẩn LC