vật tư cáp viễn thông cho công trình điện nhẹ

TU MANG 36U SAU 800 - thang may TU MANG 36U SAU 800, thông tin, giá cả, mua bán lắp đặt TU MANG 36U SAU 800

TỦ MẠNG 36U SÂU 800

TỦ MẠNG 36U SÂU 800
Call
Tủ rack 36U sâu 800 với kích thước 1820*600*800. Tủ mạng 36U D800 giống 80% tủ mạng nhập khẩu.