vật tư cáp viễn thông cho công trình điện nhẹ

cáp mạngcat5e UTP - thang may cáp mạngcat5e UTP, thông tin, giá cả, mua bán lắp đặt cáp mạngcat5e UTP

Cáp mạng GAON Cat5e UTP:

Cáp mạng GAON Cat5e UTP:
1.750.000 VND
Cáp mạng Gaon cat5e UTP 4Pair được sản xuất tại Hàn Quốc, theo tiêu chuẩn quốc tế